06-12-07

luitenant-generaal Brassine (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)


Luitenant-generaal Brassine(1895)

De minister van oorlog, luitenant-generaal Brassine, zal in den loop van dees jaar drie verjaardagen vieren: op 10 october den veertigsten verjaardag van zijn huwelijk;op 11 october zijn vijf-en-zestigsten verjaardag en den 8 december den vijftigsten verjaardag zijner intrede in het leger. Nooit werd door een generaal, komende uit de rangen, zulke lange militaire loopbaan vervuld. Te dezer gelegenheid zullen feestelijkheden plaatshebben, in de verschillende regimenten waarvan de minister deel gemaakt heeft, namelijk de jagers te voet, een linieregiment en de grenadiers, waarvan hij kolonel geweest is. Deputaties van de verschillende regimenten zullen den minister gaan geluk wenschen. Er wordt verzekerd dat generaal Brassine door den koning zal Baron benoemd worden. Daar hij den vereischten ouderdom bereikt heeft zal hij aide-de-camp des konings benoemd worden en het ministerie verlaten zoodra zijn ontwerp van persoonlijken militairen dienstplicht zal gestemd zijn. De Etoile beweert dat dit ontwerp in januari zal neergelegd worden.


FOTO_BRASSINE
Luitenant-generaal Jacques Brasinne  
Foto en onderstaande tekst: Ars Moriendi
Geboren te Namen op 12 oktober 1830.Overleden te Auderghem op 25 december 1899.Luitenant-Generaal der Infanterie.Ere-Vleugeladjudant van Koning Leopold II.Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 1896.

Minister van Oorlog, 1893-1896.