17-12-07

Gemeente-teekenschool van Boom (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

GEMEENTE-TEEKENSCHOOL VAN BOOM (1895)

De winterleergangen, welke 's avonds van zes tot acht uren gegeven worden, nemen aanvang op dinsdag, 15 october, ten lokale bovenzaal der middelbare jongensschool. De jongelingen welke den ouderdom van 14 jaren bereikt hebben en behoorlijk kunnen lezen, schrijven en rekenen, hebben zich maar den dag der opening aan te bieden om zich te laten opschrijven. Het onderricht is kosteloos voor iedereen.