14-12-07

Aardappelen (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

SINT-NIKOLAAS (1895)

De aardappels zijn dit jaar in het land van Waas en in de naburige hollandsche provincie Zeeland overvloedig. Men kan tegenwoordig voor 4.50 fr. (zegge vier franks en half) 100 kilos goede patatten koopen. Vele huishoudens hebben reeds aan dezen prijs hunnen voorrad opgedaan. Ook gelijk het altijd gaat, zijn er pachters die meer vragen doch op onze markt zijn er donderdag verschillige ladingen aan gemelden prijs verkocht.