27-12-07

Yachting (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

YACHTING 1895

Men leest in een Antwerpsch blad: Door den heer Robert Osterrieth is op de zaat der heeren Dessienes en Delsaux, te Boom, een stoomyacht besteld van 134 ton. De yacht wordt gebouwd volgens plan van den heer P.Schenkels, den gekenden Antwerpschen scheepsbouwkundige, maker der plans van de Milenka en de Meschacébé.(Deze twee schoone yachten zijn insgelijks op de zaat der heeren Dessienes en Delsaux gebouwd.)

De nieuwe yacht moet voltooid zijn in mei aanstaande. Hare uitrusting is die van een schoener, de romp wordt geheel vervaardigd uit Siemensstaal, de platen der wanden zijn 8 en 6 1/2 millimeters dik, terwijl de bouw van het vaartuig dit hoogst geschikt zal maken om door het ijs te ploegen. De totale lengte is 36 meters 50 en op de waterlinie 28 meters 50, breedte aan dek 5 meters, hoogste diepgang 3 meters 50. De machien zal 250 paardekracht hebben.

De uitrusting die zal worden toevertrouwd aan het huis Delie en c° van Antwerpen, zal prachtig wezen. Heel het schip zal electrisch verlicht zijn en de yacht, de grootste der Belgische vloot, zal vooraan staan bij de yacht club van Antwerpen.Robert Osterrieth


grafmonument Osterrieth Schoonselhof Antwerpen

Het prachtige grafmonument voor de familie Osterrieth bevindt zich op perk Z1, rij 8. Hier liggen ook nog onder meer zijn echtgenote Léonie Mols, Paul Louis Osterrieth (9-2-1872 / 28-3-1939), Pierre Roald Osterrieth (21-2-1907 / 3-6-1943), Robert Osterrieth (2-10-1869 / 30-5-1947) en diens echtgenote Anna Lippens.

Foto en tekst: http://www.schoonselhof.be/


kil van Delsaux
Kil van Delsaux ca.1913 (fotoarchief gemeente Boom)