21-11-07

GEVAARLIJKE OVERSTROOMING(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BUITENLAND 

RUSLAND- Gevaarlijke overstrooming.(1895)

De nieuwe en zeer rijke naphtabron, die eenigen tijd geleden ontdekt is in de Kaukasische vlakte, levert voor de omwonenden een ernstig gevaar op, en berokkent hun groote schade. 

De bron levert per dag 1000,000 pud op ;alle maatregelen, genomen om den stroom meester te worden, zijn mislukt. De dijk van den vergaarbak was tegen den enormen druk der naphta niet bestand, hij brak door en de vloeistof verspreidde zich over de velden. Alle straten zijn met naphta bedekt, de alom verspreide naphtadampen benauwen de ademhaling. De geringste onvoorzichtigheid met vuur zou eene onoverzienbare ramp ten gevolge hebben.

Er wordt daarom door de bevolking niet meer gekookt. De overvloedige naphta wordt zooveel mogelijk naar de rivier Neftjanka geleid. De eigenaars van de bron, de firma Achwerdow&c°, zullen waarschijnlijk zeer aanzienlijke sommen als schadevergoeding moeten betalen.