14-04-08

arrondissements-prijskamp (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Provinciale Landbouwmaatschappij van het Noorden (1895)

Afdeeling Contich-Boom

 

UITSLAG

Van den arrondissements-prijskamp

 

Voor paarden en hoornvee, veld- en hofvruchten, fruit, landbouwtuigen&melkerijtoestellen welke heeft plaatsgehad te Contich op Zondag 29 en maandag 30 September

(vervolg en slot) Opmerking: het voorgaande artikel is hier niet gepubliceerd.

 

20e prijskamp- Biekorven, oud stelsel.

1e prijs, 17,50 fr., Aug. Mees, (fabrikant) Herenthals; 1e prijs, 17,50 fr., A. Van Looy, (liefhebber) St-Job-in-'t Goor.

21e prijskamp- Biekorven, nieuw stelsel.
1e prijs, 22,50 fr., Aug. Mees, (fabrikant) Herenthals; 1e prijs, 22,50 fr., A. Van Looy, (liefhebber) St-Job-in-'t Goor.

 

22e prijskamp- volledigste verzameling van benoodigdheden voor de bieënteelt.
1e prijs, 20 fr. En vergulde medalie, Aug. Mees Herenthals.

 

23e prijskamp- Beste boter.

1e prijs, 10 fr., Wed. Vermeylen, Reeth; 2e prijs, 6 fr., Fred. Jennes, Mortsel.

25e prijskamp- Graangewassen in verzameling.
1e prijs, 20 fr. En vergulde medalie, P. De Swert, Duffel; 2e prijs, 15 fr., C. Struyf, Rumpst.

 

26e prijskamp.- Voedergewassen in verzameling.

1e prijs, 20 fr.en vergulde medalie, P. De Swert, Duffel; 2e prijs, 15 fr., Fr. Verheyden, Duffel.

27e prijskamp.- knolgewassen in verzameling.   
1e prijs, 20 fr.en vergulde medalie, A. De Swert, Duffel; 2e prijs, 15 fr., Fr. Verheyden, Duffel.

28e prijskamp.- verzameling koolen
1e prijs, 15 fr.en vergulde medalie, Ed. Smets, Mortsel; 2e prijs, 10 fr., Corn Janssens, Mortsel.

 

29e prijskamp.- verzameling van eetbare wortelen.
1e prijs, 15 fr.en vergulde medalie, Corn Janssens, Mortsel; 2e prijs, 10 fr., Ed. Smets, Mortsel

30e prijskamp.- verzameling van ajuin, porei, look, charlot, selder en salaad.
1e prijs, 15 fr.en vergulde medalie, Corn Janssens, Mortsel; 2e prijs, 10 fr., Henri De Meyer, Hove.

 

31e prijskamp.- verzameling hofvruchten.

1e prijs, 20 fr.en vergulde medalie, Henri De Meyer, Hove; 2e prijs, 15 fr. en verzilverde medalie, Ed. Smets, Mortsel.

 

32e prijskamp.- appelen in verzameling.  

1e prijs, 12 fr. en vergulde medalie, della Faille de Waerloos, Contich; 2e prijs 8 fr., De Meyer Henri, Hove.

 

33e prijskamp.- peren in verzameling.

1e prijs, 12 fr. en vergulde medalie, J. Everaerts, Mortsel; 2e prijs, 8 fr.J. Van Ishoven, Contich.

 

34e prijskamp.- verzameling fruit.
1e prijs 15 fr. en vergulde medalie, della Faille de Waerloos, Contich.

 

24e, 35e en 36e prijskamp.- Melkerijtoestellen en landbouwwerktuigen.    

De Ridder Frans, Puers, 10 fr. en vergulde medalie ; Haverhals Jos., Beveren, 20 fr. en id.; Janssen Ivo, Contich, 25 fr. en id.; Lavens Henri, Kortrijk, 25 fr. en id.; Sneyers (gebroeders), Antwerpen 10 fr. en id.; Van der Auwera L., Antwerpen, 10 fr. en id.; Van Overloop Jos., Stekene, 25 fr. en id.

 

NAMENS HET BESTUUR

De secretaris Clem. Thees; de voorzitter Jos Van de Wouwer

 

 14-01-08

Prijskamp Godsdienst te Kontich (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Uit Contich (1895)

Onze gemeentejongensschool, welke aan den officieelen prijskamp dit jaar deel nam, heeft eenen schitterenden uitslag bekomen. Op de 15 mededingers bekwamen er 14 eene eervolle onderscheiding, waaronder een eersten, tweeden en een derden rang werden toegekend.

In den prijskamp voor godsdienst komt onze school op den eersten rang met 14 benoemingen, waartusschen twee primussen met 99 ½ punten en 7 eerediplomas. Ook heeft den heer gouverneur baron Osy, bij zijn bezoek alhier, den ieverigen hoofdonderwijzer Mr. L. Cassiers, over dien uitslag van harte gelukgewenscht.


Eduardus Josephus Franciscus de Paulo Osy de Zegwaart (Deurne, 24 maart 1832 - Ekeren, 5 december 1900) was een Belgisch politicus voor de Meetingpartij en de Katholieke Partij. Osy was grootgrondbezitter en stamde uit een vooraanstaande Antwerpse familie, die afkomstig was uit Rotterdam. In korte tijd had de familie een bijzonder goede reputatie opgebouwd in de financiële en handelswereld. Ze was innig vervlochten met de familie Cogels, die eveneens een prominent aanwezig was in het Antwerpse openbare leven. In 1864 werd hij verkozen tot provincieraadslid. Hij zetelde tot hij in 1877-1878 senator werd voor de Meetingpartij. Van 1880 tot 1889 werd Osy volksvertegenwoordiger. Osy de Zegwaart werd door de katholieke regering in 1889 aangeduid als provinciegouverneur in Antwerpen. Hij was de eerste van vijf provinciegouverneurs in de periode 1890-1921 die allen tot katholieke aristocratische Antwerpse families behoorden. Ze waren onderling nauw verbonden en zetelden allen gedurende korte tijd. Zijn neef Fredegand Cogels volgde hem op als provinciegouverneur.

Bron: Wikipedia