24-11-07

Geschiedenis van de Blauwstraat te Boom

De Blauwstraat is een winkelstraat gelegen tussen het kruispunt Antwerpsestraat, Leopoldstraat, Hoogstraat en de Varkensmarkt. In het meetboek van 1721 vinden we reeds een verwijzing "van anderhalf bunder bosch gelegen bij den blauwen". Vandaag wordt in de volksmond ook nog steeds "den blave" gebruikt als men het over de Blauwstraat heeft. In 1765 werd de Blauwstraat voorzien van kasseien. Om de kosten hiervan te recupereren plaatste men een bareel waar een tol diende betaald te worden. Tijdens de Franse Revolutie(ca.1800) stond de Blauwstraat bekend als "La route de Malines"(steenweg naar Mechelen). In het verleden is de Blauwstraat steeds een handelscentrum geweest. In het bevolkingsregister van 1866-1890 vinden we dan ook heel wat handelaars terug. In de komende weken zal ik hier de bewoners van de Blauwstraat uit die periode publiceren per huisnummer. Voor de genealogen onder ons een niet te onderschatten bron waarvan het niet enkel interessant is te weten wie er in de Blauwstraat in die periode woonden maar tevens een accuraat beeld wordt gevormd van de de migratie van de toenmalige bewoners. In de volgende posting zal je alle bewoners vinden die in de periode 1866-1890 het huis in de Blauwstraat nr.9 bewoonden. De huizen met de nrs. 1 tot en met 8 worden niet vermeld, de reden hiervan is niet bekend.

poppcentrum

 De "Blouwstraat", tussen de twee merkpunten, anno 1858(Chr.Popp).