14-11-07

OORLOGSSCHAT VOOR ITALIË(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

  Oorlogsschat voor Italië.(1895)

Het Italiaansch gouvernement zal een wetsontwerp neerleggen, waarbij een oorlogschat wordt ingesteld.

Die schat zal gevoed worden door eene belasting, die zal gelegd worden op rijke jongelingen welke van den militairen dienst ontslagen zijn ;hij zal dienen- gelijk de schat van Spandau in Duitschland- om de families van arme soldaten in tijd van oorlog te onderhouden.

Toelichting : Francesco Crispi (Ribera, Sicilië, 4 oktober 1819 - Napels, 12 augustus 1901) was een Italiaans politicus met veel invloed tijdens de negentiende eeuw. Crispi was premier van 1887 tot 1891 en opnieuw van 1893 tot 1896.

In 1895 won de partij van Crispi (Sinistra) de verkiezingen en kon Crispi aanblijven als premier, maar niet voor lang. In 1895 spoorde hij de legerleiding aan voor een 'definitief' offensief tegen de Abbesijnen (= Ethiopiërs). Op 1 maart 1896 trof een groot deel van het Italiaanse koloniale leger het Abbesijnse leger keizer Menelik II te Adua. De strijd resulteerde in een verpletterende nederlaag voor de Italianen. De klap kwam zeer hard aan in Italië en Crispi werd tot aftreden gedwongen. Hij trad op 10 maart 1896 af.[1]

Francesco_Crispi

Francesco Crispi[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Francesco_Crispi