11-12-07

Charleroi, schrikkelijk ongeluk (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

CHARLEROI (1895)

 

Een schrikkelijk ongeluk heeft maandag avond plaats gehad in de spoorwegstatie te Charleroi: een werkman in dienst der statie, een genaamde Etienne ging over de baan, toen eensklaps aan de wisseling zijn voet geklemd bleef tusschen twee riggels. De ongelukkige zag een trein aangestoomd komen en gelukte er niet in zijnen voet los te krijgen. Door noodgeschreeuw poogde hij de aandacht van den machinist te vestigen, doch door het gerucht der locomotief kon hij dit gerucht niet hooren. Toen de machinist den armen man zag, was het te laat om te stoppen. De rampzalige arbeider werd in stukken gesneden.