16-12-07

Leder (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

DE GEVOLGEN VAN DE SPECULEERING OP HET LEDER (1895)

 

Men weet dat de prijs van het leder in den laatsten tijd hoog gestegen is en een slechten invloed uitoefent op den schoenmakershandel, vooral in het stadje Lier.

Vele huizen die groote zaken maakten zijn totaal ten onder gebracht. Men noemt bazen die met een tiental gasten werkten en door den ondergang gedwongen zijn zich zelven als gast bij andere bazen te gaan aanbieden.