15-12-07

Diefstal (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

ANTWERPEN (1895)

Eene meid die gediend heeft in een winkel in de Koeipoortstraat, te Antwerpen,wordt vervolgd wegens huiselijke diefstallen. 's Nachts stal zij voorwerpen uit den winkel, en wierp die door 't venster aan haren vrijer die in de straat wachtte. Eene huiszoeking werd donderdag bij dien vrijer gedaan, een jongen die toehoort aan eene deftige familie onzer stad. Men heeft bij hem vele gestolen voorwerpen aangeslagen. Hij zal vervolgd worden wegens medeplichtigheid aan diefstal en verheeling.