17-12-07

De nieuwe kieswet (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

De nieuwe kieswet (1895)

Deze week is ten onzen bureele verschenen eene uitgaaf der nieuwe kieswet, zooals dezelve door den Moniteur is afgekondigd geworden.

Prijs: 30 centiemen