14-11-07

TURKEN EN ARMENIËRS(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

                                   Turken en Armeniërs (1895) 

Uit Trezibonde, eene stad in Klein-Azië,  wordt bericht dat de Turksche bevolking de kristenen heeft aangetast en uitgemoord. De soldaten zijn te gering in aantal om die moorderijen te beletten, en overigens de soldaten blijven onverschillig bij de voorvallen, zij bemoeien zich met niets. Vandaar de vrees voor erge verwikkelingen.

Het volk is opgewonden tot in den hoogsten graad en het fanatism der Muzelmannen gaat voor niets achteruit.
 Zaterdag zijn aan twee Italianen, binnen Stamboel neus en ooren afgesneden. Fransche toeristen werden mishandeld en van alles beroofd. Opmerkelijk is dat de Turken bij hunne aanvallen niet roepen: Weg met Armeniërs ! maar : Weg met de giaours(Kristene honden).

Vooral zijn het de Softas en Apollahs die uitmunten in fanatieke vervolgingen.
 De benoeming van Kiamil Pacha tot groot-vizier heeft geen verandering gebracht in den toestand. De Muzelmannen overrompelen nijverheids- en landbouwinstellingen van Europeanen en vermoorden de werklieden aan hun werk. De vreemde gezanten zijn samengekomen te Therapia om te beraadslagen over de te nemen maatregelen, want het gouvernement van den sultan heeft geen hoegenaamd gezag en dat van den grootkanselier is nul. 

Door de gezanten is beslist eene nieuwe poging aan te wenden bij Kiamil Pacha, om krachtige maatregelen te doen nemen tegenover den moordlust der fanatieke Muzelmannen.


  kiamir pacha         


Kiamil Pacha(rechts)[1]


 

[1] http://www.egyptedantan.com/port_said/port_said3.htm

 

OORLOGSSCHAT VOOR ITALIË(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

  Oorlogsschat voor Italië.(1895)

Het Italiaansch gouvernement zal een wetsontwerp neerleggen, waarbij een oorlogschat wordt ingesteld.

Die schat zal gevoed worden door eene belasting, die zal gelegd worden op rijke jongelingen welke van den militairen dienst ontslagen zijn ;hij zal dienen- gelijk de schat van Spandau in Duitschland- om de families van arme soldaten in tijd van oorlog te onderhouden.

Toelichting : Francesco Crispi (Ribera, Sicilië, 4 oktober 1819 - Napels, 12 augustus 1901) was een Italiaans politicus met veel invloed tijdens de negentiende eeuw. Crispi was premier van 1887 tot 1891 en opnieuw van 1893 tot 1896.

In 1895 won de partij van Crispi (Sinistra) de verkiezingen en kon Crispi aanblijven als premier, maar niet voor lang. In 1895 spoorde hij de legerleiding aan voor een 'definitief' offensief tegen de Abbesijnen (= Ethiopiërs). Op 1 maart 1896 trof een groot deel van het Italiaanse koloniale leger het Abbesijnse leger keizer Menelik II te Adua. De strijd resulteerde in een verpletterende nederlaag voor de Italianen. De klap kwam zeer hard aan in Italië en Crispi werd tot aftreden gedwongen. Hij trad op 10 maart 1896 af.[1]

Francesco_Crispi

Francesco Crispi[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Francesco_Crispi