12-01-08

Aanslag te Hemiksem (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen

Uit Hemixem (1895)

In den nacht van donderdag tot vrijdag laatst, het kwaart voor 12 ure, is bij d'heer Gernaert, herbergier aan de statie te Hemixem, eene flesch vitriool door den waaier der inkomdeur geworpen. Het brandend vocht heeft verscheidene tafels, stoelen en den geheelen plancher der estaminetplaats vernield. De policie is op zoek naar den dader.