25-12-07

Vaandelinhaling (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

VAANDELINHALING (1895)

Heden zondag, 13 october, zal de Oude Fanfarenmaatschappij van Noeveren haar nieuw vaandel inhalen, en den volgenden zondag zal een dergelijk feest plaats hebben van den Liberalen Vooruitstrevenden Volksbond en Help U Zelve van Boom. Aan beide feesten zullen verschillige andere maatschappijen deel nemen.