15-11-07

Burgemeester Jozef Tuyaerts 1848-1876

De tweede burgemeester van Boom was Jozef(Joannes Servatius)Tuyaerts. Hij werd te Boom geboren op 1 juni 1811 en was de zoon van steenbakker Egidius en Maria Theresia De proft. Hij had drie broers en 1 zuster. Hij verbleef voor onbekende tijd te Ruisbroek. Op 1 augustus 1841 kwam hij terug te Boom aan. Op 21 augustus 1841 huwde hij te Boom Maria Henriëtta Constantia Best. Zij was de dochter van de belastingontvanger en gemeentesecretaris Joannes Baptist Benedictus en Isabella Maria Ceulemans. De vader van Maria Henriëtta overleed 6 maanden voor haar huwelijk te Boom op 3 februari 1841. De broer van Maria Henriëtta(Emilius Adolphus Franciscus) woonde te Elsene waar hij ook advokaat was . Het echtpaar Tuyaerts-Best vestigde zich te Boom in de Hoogstraat nr.6 waar Jozef Tuyaerts net als zijn schoonbroer het beroep van advokaat uitoefende. Uit hun huwelijk ontsproten tussen 1842 en 1852 vier dochters.  

Joannes Servatius Tuyaerts werd in 1848 op vrij tumultueuze wijze de eerste liberale burgemeester(zie dit blog het artikel van de eerste burgemeester Franciscus Verelst ). De liberalen zetten hun triomftocht verder en behaalden in 1855 de absolute meerderheid in de gemeenteraad en behielden die tot 1876. Tijdens het beleid van burgemeester Tuyaerts kreeg onze gemeente ook een nieuwe kerk die op 7 juli 1850 werd geopend en vandaag nog steeds in volle glorie te bewonderen is. In 1876 gaf burgemeester Tuyaerts zijn ontslag en werd opgevolgd door partijgenoot Louis verbeeck. Op 23 januari 1890 overleed Jozef Tuyaerts te Boom. Zijn echtgenote was reeds op 30 april 1881 overleden. De "Tuyaertsstraat"  kent elke Bomenaar maar dat hij onze tweede burgemeester was is allicht minder bekend.

burgemeester Tuyaerts

Jozef (Joannes Servatius) Tuyaerts


Bronnen:

Van de oudheid tot het jaar 2000,  A.Vinck

Hoe Boom groeide, Ben.Lamot

Genealogische databank Ten Boome

Bevolkingsregister Boom 

 

11-11-07

Heemkundige en genealogische kring "De Vaertlinck"

De Heemkundige en genealogische kring "De Vaertlinck" organiseert naar jaarlijkse gewoonte een "stambomendag". Voor het eerst organiseren zij ook een quiz. Twee evenementen die in jouw agenda zeker niet mogen ontbreken waarvan hieronder de details. Je vindt hen hier 

 

Onze kring "Vaertlinck" organiseert :

-- Op 8 december 2007 van 10.00 u tot 17u30 organiseren wij onze jaarlijkse "STAMBOMENDAG"
te Breendonk in de zaal "Paepenheide", Beenhouwerstraat (vroegere jongensschool). Een enige
gelegenheid waar de stamboomonderzoekers en familiekundigen hun hartje kunnen ophalen en
bovendien zeer interessante en nieuwe werken en bewerkingen kunnen aantreffen.
Ieder jaar zakken een groot aantal standhouders af naar "Paepenheide" te Breendonk.

-- Onze "VAERTLINCK-QUIZ"
Op zaterdag 26 april 2008 organiseert "Vaertlinck" zijn eerste quiz. Het wordt een
algemene kennisquiz over de gebruikelijke onderwerpen (geschiedenis, actualiteit, aardrijkskunde,
fauna en flora, gastronomie, sport, muziek ...) maar met extra aandacht voor heemkunde en de
regio Willebroek.
De quiz zal plaats vinden in de zaal van taverne 'Casino' aan het Oud Sasplein te Willebroek nabij
de 'brug van Willebroek'. De deuren openen om 19u30, de quiz begint (stipt) om 20.00uur.
Ploegen van maximum vijf personen. De deelnameprijs bedraagt 15 euro per ploeg. Dranken
zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen. Na afloop is er voor elke ploeg een prijs(je) voor-
zien.

Inschrijvingen ten laatste tegen 21 april 2008 :
* telefonisch op nummer 0484-916 984 (overdag) of 03-877 59 55 (na 18.00 uur)
* via e-mail aan kevin.polfliet@gmail.com
Betaling aan de ingang, op de avond zelf.

11:29 Gepost door Marc in Verenigingen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: willebroek, vaertlinck, genealogie, quiz |  Facebook |

05-11-07

Burgemeester Franciscus verelst 1830-1848

De eerste Boomse burgemeester was Franciscus Gerardus Verelst. Franciscus werd te Boom gedoopt op 23 september 1787. Hij oefende het beroep van molenaar uit en was de zoon van Franciscus en Maria Elisabeth Eyckmans.

Op 13 juli 1818 huwde hij te Aartselaar met Joanna Maria De Weerdt. Zij werd te Aartselaar gedoopt op 2 oktober 1794 en was de dochter van Franciscus Dominicus en Joanna Maria Verhoeven.

Zij kregen te Boom o.a. volgende kinderen:   

Joanna Catharina Verelst, geboren op 4 juli 1819


Joannes Victor Verelst, geboren op 12 juli 1821 te Boom. Hij overleed te Boom op 21 juli 1893 te Boom. Joannes was handelaar in meel en woonde o.a. te Boom op de Antwerpsesteenweg Nr.150.

Anna Paulina Verelst, geboren op 19 okt 1823 te Boom.

Franciscus Verelst werd meteen na de verkiezingen van 30 oktober 1830 tot burgemeester aangesteld. Over wat toen de functie van burgemeester inhield is volgende anekdote bekend: in 1846 vroeg de brigadier van de maréchaussée aan het gemeentebestuur om 2 versleten lakens te vervangen. De burgemeester hemzelve ging hem er van vergewissen dat dit wel degelijk nodig was. Blijkbaar was de vraag van de brigadier gegrond want op 13 mei 1846 besliste het schepencollege om "twee paar slaaplakens ten dienste der brigade gendarmerie te doen maken".

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 1848 veroverden 4 liberalen een zetel. De Katholieken bezaten de meerderheid. De katholieke burgemeester Verelst was dus in theorie verzekerd van een nieuwe ambtstermijn ware het niet dat minister Rogier, minister in een homogene liberale regering, de koning er op wees dat de burgemeesters enkel door de koning worden benoemd.(Franciscus was in 1830 aangesteld door het voorlopig bewind). Zo geschiedde het, onder luid protest van de katholieken, dat niet Franciscus tot burgemeester werd benoemd, maar wel de liberaal Jozef Tuyaerts(zie dit blog het artikel over de tweede Boomse burgemeester).

Franciscus Gerardus Verelst overleed te Boom op 10 oktober 1851.   

068f


Bronnen: Genealogische databank "Ten Boome"
"Van de oudheid tot het jaar 2000, Alex Vinck
"Hoe Boom groeide, Benoit Lamot