30-01-08

Uit Wintham een honderdjarige (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Uit Wintham een honderdjarige (1895)

Verleden zaterdag, 5 october, is een inwoner dezer gemeente, Joseph Suykens, zijn 99e jaar gepasseerd en dus zijn 100e jaar ingetreden.*
De brave ouderling is nog vol leven en vroolijkheid zoals vroeger toen hij nog vaarde, en waarom hij altijd door iedereen gezocht werd. Mocht hij het geluk hebben den 5 october 1896 te bereiken, dan zal Wintham toonen dat het zijnen eeuweling op uitstekende wijze weet te vereeren.

*Joseph Suykens werd te Hingene-Nattenhaasdonk gedoopt op 5 oktober 1796. Hij was de zoon van Cornelius & Anna Maria De Bisschop.
Bron: Digitale bronberwerkingen Nederland en België