16-11-07

MILICIE (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

                                             Milicie (1895) 

De prijs der plaatsvervanging
[1] door het departement van oorlog is vastgesteld, voor het dienstjaar 1895-1896 op zestien honderd frank(fr.1600). De vergelding toegestaan aan de vrijwilligers met premie is vastgesteld als volgt, voor het dienstjaar 1895-1896, beginnende den 1n october 1895 en eindigende den 30 september 1896. Degene die, te rekenen van heden, zich verbinden voor eenen milicietermijn zullen 1600 fr. ontvangen.  Degene, die de plaats nemen of den termijn voleinden van mannen behoorende :  

Tot de lichting van 1895 ontvangen 1500 fr.

«                      «      1894        «       1400 «            

«                      «      1893        «       1300 «            

«                      «      1892        «       1200 «             

«                      «      1891        «       1100 « 

«                      «      1890        «       1000 « 

«                      «      1889        «          900 « 

«                      «      1888        «          800 « 

«                      «      1887        «          700 « 

«                      «      1886        «          600 « 

Van vroegere klassen               «          500 «              


trommel
lotingtrommel
Toelichting:
Lees ook het artikel in ons jaarboek 1997-1998 i.v.m. de conscriptie

[1] Het systeem van de loting werd in 1909 afgeschaft
en vervangen door de dienstplicht