03-12-07

Verjaardag (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Verjaardag (1895)

Vrijdag ll., 11 october, was het de 45e verjaardag van het overlijden der eerste koningin der Belgen, Louise-Marie van Orleans, gemalin van Leopold I, den 11 october 1850 aan een kwijnziekte overleden in het paleis van Oostende. Zes dagen daarna werden de lijkplechtigheden met grooten praal te Brussel gevierd. Het lijk was gedurende twee dagen voor het publiek te zien geweest in de kerk van Laken, waarna het in den koninklijken grafkelder bijgezet werd.

louise marie van orléans
Eerste koningin der Belgen, Marie Louise van Orléans(°1812 +1850)
Foto: Wikipedia