14-11-07

TURKEN EN ARMENIËRS(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

                                   Turken en Armeniërs (1895) 

Uit Trezibonde, eene stad in Klein-Azië,  wordt bericht dat de Turksche bevolking de kristenen heeft aangetast en uitgemoord. De soldaten zijn te gering in aantal om die moorderijen te beletten, en overigens de soldaten blijven onverschillig bij de voorvallen, zij bemoeien zich met niets. Vandaar de vrees voor erge verwikkelingen.

Het volk is opgewonden tot in den hoogsten graad en het fanatism der Muzelmannen gaat voor niets achteruit.
 Zaterdag zijn aan twee Italianen, binnen Stamboel neus en ooren afgesneden. Fransche toeristen werden mishandeld en van alles beroofd. Opmerkelijk is dat de Turken bij hunne aanvallen niet roepen: Weg met Armeniërs ! maar : Weg met de giaours(Kristene honden).

Vooral zijn het de Softas en Apollahs die uitmunten in fanatieke vervolgingen.
 De benoeming van Kiamil Pacha tot groot-vizier heeft geen verandering gebracht in den toestand. De Muzelmannen overrompelen nijverheids- en landbouwinstellingen van Europeanen en vermoorden de werklieden aan hun werk. De vreemde gezanten zijn samengekomen te Therapia om te beraadslagen over de te nemen maatregelen, want het gouvernement van den sultan heeft geen hoegenaamd gezag en dat van den grootkanselier is nul. 

Door de gezanten is beslist eene nieuwe poging aan te wenden bij Kiamil Pacha, om krachtige maatregelen te doen nemen tegenover den moordlust der fanatieke Muzelmannen.


  kiamir pacha         


Kiamil Pacha(rechts)[1]


 

[1] http://www.egyptedantan.com/port_said/port_said3.htm