06-04-08

Burgerlike decoratie (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Burgerlijke decoratie (1895)

 

Bij koninklijk besluit van 4 october, wordt de medalie van 1e klas toegekend aan M.Theodoor Moretus, burgemeester van de gemeente Bouchout (Antwerpen), als belooning der diensten, door hem bewezen, gedurende eene loopbaan van meer dan vijf-en-twintig jaar.

04-04-08

Margarine (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Margarine (1895)

Op maandag 14 october, opening te Antwerpen, in de Boomgaardstraat, der fabriek van MARGARINE, succursaal van het moederhuis W.J. Albers te Dordrecht.

Vertegenwoordigers: MM.BLOCH&KLEIN, St.Thomasstraat 11 te Antwerpen.

28-01-08

Overlijden René Moretus de Theux(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Sterfgeval (1895)

Verleden zondag nacht is te Antwerpen overleden M.René Moretus de Theux, een man wiens naam door elkeen, door vriend of tegenstrever, met eerbied werd uitgesproken. M.René Moretus was een groot struischen , door en door rijken, maar ook door en door braven man, wiens liefdadigheid spreekwoordelijk geworden was. M.Moretus was geboren op 2 november 1842 en dus nog geen 53 jaar oud. Zijne begrafenis heeft donderdag te Merxem plaats gehad.   

02-01-08

Smartelijk ongeluk(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

SMARTELIJK ONGELUK(1895)

Men leest in de Antwerpsche bladen: Een algemeen geacht man, M. T..., landmeter, vroeger taalman in de middelbare school, en tevens een der beste vertalers die ooit in de zittingen der rechtbank werkzaam waren, leed sedert eenigen tijd aan zinsverbijstering.

Voor deze ziekte was hij reeds te Bouchout verzorgd geweest, en over eenige weken genezen teruggekeerd zijnde, had hij thans aan de geneesheeren eene nieuwe attestatie gevraagd om er weer opgenomen te worden. De papieren waren gereed, toen de ongelukkige vrijdag morgen, rond 8 ure, in zijne woning, Jacobsstraat, te Antwerpen, een einde aan zijn leven stelde, door zich met een scheermes eene snede in de keel toe te brengen. Het lijk is niet naar het gasthuis gevoerd, maar in de woning gebleven. M.T... was een voorkomend en talentvol man, die niets dan vrienden telde.

Hier te Boom, waar de overledene ook zeer veel kennissen en vrienden bezat en door elkeen geacht werd, zal zijn ongelukkig uiteinde algemeen betreurd worden.

27-12-07

Yachting (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

YACHTING 1895

Men leest in een Antwerpsch blad: Door den heer Robert Osterrieth is op de zaat der heeren Dessienes en Delsaux, te Boom, een stoomyacht besteld van 134 ton. De yacht wordt gebouwd volgens plan van den heer P.Schenkels, den gekenden Antwerpschen scheepsbouwkundige, maker der plans van de Milenka en de Meschacébé.(Deze twee schoone yachten zijn insgelijks op de zaat der heeren Dessienes en Delsaux gebouwd.)

De nieuwe yacht moet voltooid zijn in mei aanstaande. Hare uitrusting is die van een schoener, de romp wordt geheel vervaardigd uit Siemensstaal, de platen der wanden zijn 8 en 6 1/2 millimeters dik, terwijl de bouw van het vaartuig dit hoogst geschikt zal maken om door het ijs te ploegen. De totale lengte is 36 meters 50 en op de waterlinie 28 meters 50, breedte aan dek 5 meters, hoogste diepgang 3 meters 50. De machien zal 250 paardekracht hebben.

De uitrusting die zal worden toevertrouwd aan het huis Delie en c° van Antwerpen, zal prachtig wezen. Heel het schip zal electrisch verlicht zijn en de yacht, de grootste der Belgische vloot, zal vooraan staan bij de yacht club van Antwerpen.Robert Osterrieth


grafmonument Osterrieth Schoonselhof Antwerpen

Het prachtige grafmonument voor de familie Osterrieth bevindt zich op perk Z1, rij 8. Hier liggen ook nog onder meer zijn echtgenote Léonie Mols, Paul Louis Osterrieth (9-2-1872 / 28-3-1939), Pierre Roald Osterrieth (21-2-1907 / 3-6-1943), Robert Osterrieth (2-10-1869 / 30-5-1947) en diens echtgenote Anna Lippens.

Foto en tekst: http://www.schoonselhof.be/


kil van Delsaux
Kil van Delsaux ca.1913 (fotoarchief gemeente Boom)

 

15-12-07

Diefstal (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

ANTWERPEN (1895)

Eene meid die gediend heeft in een winkel in de Koeipoortstraat, te Antwerpen,wordt vervolgd wegens huiselijke diefstallen. 's Nachts stal zij voorwerpen uit den winkel, en wierp die door 't venster aan haren vrijer die in de straat wachtte. Eene huiszoeking werd donderdag bij dien vrijer gedaan, een jongen die toehoort aan eene deftige familie onzer stad. Men heeft bij hem vele gestolen voorwerpen aangeslagen. Hij zal vervolgd worden wegens medeplichtigheid aan diefstal en verheeling.

13-12-07

Peerdenmerkt te Antwerpen (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

ANTWERPEN (1895)

Eene peerdenmarkt zal gehouden worden op woensdag 16 october aanstaande, aan de Handelslei, ten noorden der Vondelstraat.

05-11-07

Zjefke van de Zjolozjie

In 1860 huwde te Antwerpen de negerslaaf Zjefke(gedoopt te Antwerpen in 1846 als Jozef Möller) met de Boomse prostitué Joanna Catharina Claes. Uit hun huwelijk ontsproot een dochter. Wat er verder met deze dochter gebeurde is nog steeds een raadsel. Huwde zij en kreeg zij ook kinderen? Zouden er vandaag nog nakomelingen bestaan van Zjefke? Weet hier iemand iets over? Hieronder een prachtige foto van de dochter. Het volledige relaas verneem je hier

dochterzjefke
Dochter van Jozef Möller en Joanna Catharina Claes(foto: website Zoo Antwerpen)

19:51 Gepost door Marc in Genealogie | Permalink | Commentaren (5) | Tags: zoo, antwerpen, boom |  Facebook |