08-04-08

Burgerwacht (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Burgerwacht (1895)

Bij koninklijk besluit van 30 september, werden benoemd in de niet werkdadige burgerwacht der provincie Antwerpen, voor het vijfjarig tijdvak 1894-1899:

Bataljon van Breendonck: MM. J.F. Taekels, luitenant-adjudant-majoor; F.E. De Proft, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Duffel: MM. E. Van Loock, luitenant-adjudant-majoor; G. Mathys, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Hombeeck: MM. C.L.E. Jacobs, luitenant-adjudant-majoor; F. Verlinden, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Niel: MM. F.C.A. Van Roie, luitenant-adjudant-majoor; J.E. Verbeeck, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van St-Amands: MM. L.J. Van Achter, luitenant-adjudant-majoor; E.A. Daelemans, luitenant-kwartiermeester.

Bataljon van Willebroeck: Mijnheeren N. Vertongen, luitenant-adjudant-majoor; G. Vleminckx, luitenant-kwartiermeester.

De commentaren zijn gesloten.