28-03-08

Buurtwegen(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Buurtwegen(1895)

Door koninklijk besluit wordt de gemeente Heffen gemachtigd de noodige gronden aan te koopen en des noods te onteigenen, voor het maken op zijn grondgebied van eenen buurtweg bestemd om de gemeenten Leest en Blaasveld te verbinden. Een ander koninklijk besluit verleent toelagen aan de nagemelde gemeenten onzer provincie, als aandeel in de kosten van verbeteringswerken aan buurtwegen:

Duffel 50,355 fr.;Bornhem 25,894 fr.; Blaasveld, Heffen en Leest 20,276 fr.;Heffen 7902 fr.;Blaasveld 1535 fr.;Heffen 19,743 fr.; Niel 1770 fr.;Bouchout 6811 fr.;Rijmenam 58,000 fr.;Sinte Katharina-Waver 3280 fr.

 

 

De commentaren zijn gesloten.