30-01-08

Uit Wintham een honderdjarige (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Uit Wintham een honderdjarige (1895)

Verleden zaterdag, 5 october, is een inwoner dezer gemeente, Joseph Suykens, zijn 99e jaar gepasseerd en dus zijn 100e jaar ingetreden.*
De brave ouderling is nog vol leven en vroolijkheid zoals vroeger toen hij nog vaarde, en waarom hij altijd door iedereen gezocht werd. Mocht hij het geluk hebben den 5 october 1896 te bereiken, dan zal Wintham toonen dat het zijnen eeuweling op uitstekende wijze weet te vereeren.

*Joseph Suykens werd te Hingene-Nattenhaasdonk gedoopt op 5 oktober 1796. Hij was de zoon van Cornelius & Anna Maria De Bisschop.
Bron: Digitale bronberwerkingen Nederland en België 

 

28-01-08

Blauwstraat nr.47 bevolkingsregister Boom 1866-1890)

A  Maria Anna Francisca Convent is geboren op vrijdag 16 januari 1807 te Boom, overleden op vrijdag 3 november 1871 te Boom.

Zij was gehuwd (1) met Joannes Van Ingelghem.  Joannes is overleden op vrijdag 27 augustus 1847 te Boom.

Van hen zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Leonia Van Ingelghem is geboren op donderdag 4 februari 1841 te Boom, zie D.

2  Anna Elisa Van Ingelghem is geboren op vrijdag 16 mei 1845 te Boom, zie C.

Zij was gehuwd (2) met Joannes Franciscus Dombret, zie B.

B  Joannes Franciscus Dombret, schoenmaker, is geboren op vrijdag 11 augustus 1815 te Boom, overleden op vrijdag 10 juni 1881 te Boom.

Hij was gehuwd met Maria Anna Francisca Convent, zie A.

Anna Elisa Van Ingelghem, dochter van Joannes Van Ingelghem (A) en Maria Anna Francisca Convent, is geboren op vrijdag 16 mei 1845 te Boom.  Zij is aangekomen op dinsdag 7 januari 1868 te Antwerpen.  Zij is vertrokken op dinsdag 7 januari 1868 te Boom.  Zij is aangekomen op dinsdag 29 december 1868 te Boom.  Zij is vertrokken op dinsdag 29 december 1868 te Antwerpen.

Zij trouwt op woensdag 27 november 1867 te Boom met Henricus Josephus Vervliet, zie G.

Van hen zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Joanna Leontina Vervliet is geboren op dinsdag 15 december 1868 te Boom, zie L.

2  Richardus Franciscus Ludovicus Vervliet is geboren op zaterdag 12 februari 1870 te Boom, zie M.

3  Joanna Leonia Vervliet is geboren op zondag 12 januari 1873 te Boom, zie H.

4  Cornelius Emilius Josephus Vervliet is geboren op zaterdag 19 augustus 1876 te Boom, zie E.

5  Joannes Baptist Josephus Vervliet is geboren op vrijdag 8 november 1878 te Boom, zie I.

6  Ludovica Malvina Vervliet is geboren op zondag 13 maart 1881 te Boom.

7  Clemens Franciscus Julianus Vervliet is geboren op zaterdag 7 april 1883 te Boom.

Anna Leonia Van Ingelghem, dochter van Joannes Van Ingelghem (A) en Maria Anna Francisca Convent, is geboren op donderdag 4 februari 1841 te Boom.

Zij trouwt op donderdag 30 juni 1870 te Boom met Cornelius Vervliet.

E  Cornelius Emilius Josephus Vervliet, zoon van Henricus Josephus Vervliet (G) en Anna Elisa Van Ingelghem (C), is geboren op zaterdag 19 augustus 1876 te Boom.

F  Francisca Ludovica Vervliet, dochter van Henricus Josephus Vervliet (G) en Maria Clementina Convent, is geboren op zondag 8 september 1861 te Antwerpen.  Zij is aangekomen op dinsdag 29 december 1868 te Boom.  Zij is vertrokken op dinsdag 29 december 1868 te Antwerpen.

G  Henricus Josephus Vervliet, schipper en koopman in koren, is geboren op maandag 16 maart 1835 te Antwerpen.  Hij is aangekomen op dinsdag 29 december 1868 te Boom.  Hij is vertrokken op dinsdag 29 december 1868 te Antwerpen.

Hij was gehuwd (1) met Maria Clementina Convent.

Van hen zijn drie kinderen bekend:

1  Francisca Ludovica Vervliet is geboren op zondag 8 september 1861 te Antwerpen, zie F.

2  Ludovicus Franciscus Vervliet is geboren op maandag 25 augustus 1862 te Antwerpen, zie K.

3  Joannes Josephus Vervliet is geboren op zondag 31 januari 1864 te Boom, zie J.

Hij trouwt op woensdag 27 november 1867 te Boom (2) met Anna Elisa Van Ingelghem, zie C.

H  Joanna Leonia Vervliet, dochter van Henricus Josephus Vervliet (G) en Anna Elisa Van Ingelghem (C), is geboren op zondag 12 januari 1873 te Boom.

I    Joannes Baptist Josephus Vervliet, zoon van Henricus Josephus Vervliet (G) en Anna Elisa Van Ingelghem (C), is geboren op vrijdag 8 november 1878 te Boom.

J   Joannes Josephus Vervliet, zoon van Henricus Josephus Vervliet (G) en Maria Clementina Convent, is geboren op zondag 31 januari 1864 te Boom.

Ludovicus Franciscus Vervliet, zoon van Henricus Josephus Vervliet (G) en Maria Clementina Convent, schipper, is geboren op maandag 25 augustus 1862 te Antwerpen.  Hij is aangekomen op dinsdag 29 december 1868 te Boom.  Hij is vertrokken op dinsdag 29 december 1868 te Antwerpen.

L  Maria Joanna Leontina Vervliet, dochter van Henricus Josephus Vervliet (G) en Anna Elisa Van Ingelghem (C), is geboren op dinsdag 15 december 1868 te Boom.

M  Richardus Franciscus Ludovicus Vervliet, zoon van Henricus Josephus Vervliet (G) en Anna Elisa Van Ingelghem (C), is geboren op zaterdag 12 februari 1870 te Boom.

 

16:11 Gepost door Marc in Genealogie | Permalink | Commentaren (4) | Tags: bevolkingsregister, blauwstraat, boom |  Facebook |

Overlijden René Moretus de Theux(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Sterfgeval (1895)

Verleden zondag nacht is te Antwerpen overleden M.René Moretus de Theux, een man wiens naam door elkeen, door vriend of tegenstrever, met eerbied werd uitgesproken. M.René Moretus was een groot struischen , door en door rijken, maar ook door en door braven man, wiens liefdadigheid spreekwoordelijk geworden was. M.Moretus was geboren op 2 november 1842 en dus nog geen 53 jaar oud. Zijne begrafenis heeft donderdag te Merxem plaats gehad.   

15-01-08

Blauwstraat nr.46(bevolkingsregister Boom 1866-1890)

Cornelius Herbosch, geboren te Hingene op 20 december 1818, uitgeschreven te Willebroek op 27 januari 1891, ingeschreven te Boom op 27 januari 1891.

Cornelius was gehuwd met

Joanna Catharina Van Den Bogaert.

Uit dit huwelijk:

                1             Joanna Delphina Herbosch, geboren te Willebroek op 14 september 1857, zie hieronder

Joanna Delphina Herbosch, geboren te Willebroek op 14 september 1857, uitgeschreven aldaar op 27 januari 1891, ingeschreven te Boom op 27 januari 1891, dochter van Cornelius Herbosch en Joanna Catharina Van Den Bogaert.

Joanna was gehuwd met

Frans Van Regemortel, schilder, geboren te Menen op 6 oktober 1859, uitgeschreven te Willebroek op 27 januari 1891, ingeschreven te Boom op 27 januari 1891.

Uit dit huwelijk:


         1 Cornelius Celestus Van Regemortel, geboren te Willebroek op 2 oktober 1889, uitgeschreven aldaar op 27 januari 1891, ingeschreven te Boom op 27 januari 1891.


         2 Maria Celestina Van Regemortel, geboren te Boom op 22 maart 1891.


Joanna Juliana De Clerck, geboren te Boom op 31 oktober 1835, uitgeschreven te Hingene op 26 februari 1865, ingeschreven te Boom op 26 februari 1865, overleden aldaar op 15 juli 1873, 37 jaar oud.

Joanna was gehuwd (1) met

Ludovicus Janssens, overleden tussen 1858 en 1860.

Uit dit huwelijk:


         1 Josephus Maria Eugenius Janssens, geboren te Boom op 20 mei 1858, uitgeschreven aldaar op 25 augustus 1879, ingeschreven te Willebroek op 26 augustus 1879.

Josephus is getrouwd te Willebroek in augustus 1879 , geen dag vermeld, op 21-jarige leeftijd met Victoria Maria Mergaert.


Joanna was gehuwd (2) met

 Henricus Ceulemans, schipper, geboren te Hingene op 6 juni 1830, uitgeschreven aldaar op 26 februari 1865, ingeschreven te Boom op 26 februari 1865, uitgeschreven aldaar op 29 oktober 1888, ingeschreven te Sint-Jans-Molenbeek op 3 november 1888.

Uit dit huwelijk:


         2 Alphonsus Ceulemans, geboren te Hingene op 11 december 1860, uitgeschreven aldaar op 26 februari 1865, ingeschreven te Boom op 26 februari 1865, uitgeschreven aldaar op 20 mei 1881, ingeschreven te Sint-Joost-ten-Node op 27 mei 1881 , rue de la poste nr.18.

Alphonsus is getrouwd te Brussel op 22 januari 1884, op 23-jarige leeftijd met Eugenia Barbara Theresia Timmermans.


         3 Rosalia Mathildis Ceulemans, geboren te Hingene op 23 maart 1863, uitgeschreven aldaar op 26 februari 1865, ingeschreven te Boom op 26 februari 1865, uitgeschreven aldaar op 1 februari 1883, ingeschreven te Antwerpen op 23 februari 1883 , Egmontstraat nr.6, uitgeschreven aldaar op 18 oktober 1883, ingeschreven te Boom op 18 oktober 1883, uitgeschreven aldaar op 23 april 1888, ingeschreven te Sint-Jans-Molenbeek op 27 april 1888 , Vanderstraetenstraat nr.53.


         4 Eduardus Joannes Ceulemans, geboren te Boom op 5 augustus 1865, uitgeschreven aldaar op 26 mei 1885, ingeschreven te Vorst op 29 mei 1885 , Chaussée de Bruxelles nr.2.


         5 Julia Ceulemans, geboren te Boom op 11 oktober 1867, uitgeschreven aldaar op 6 december 1886, ingeschreven te Antwerpen op 20 januari 1887 , Londenstraat nr.6.

         6 Maria Leonia Ceulemans, geboren te Boom op 27 maart 1870, uitgeschreven aldaar op 26 mei 1884, ingeschreven te Antwerpen op 30 mei 1884 , Londenstraat nr.6.

10:00 Gepost door Marc in Genealogie | Permalink | Commentaren (2) | Tags: blauwstraat, boom, bevolkingsregister |  Facebook |

14-01-08

Prijskamp Godsdienst te Kontich (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Uit Contich (1895)

Onze gemeentejongensschool, welke aan den officieelen prijskamp dit jaar deel nam, heeft eenen schitterenden uitslag bekomen. Op de 15 mededingers bekwamen er 14 eene eervolle onderscheiding, waaronder een eersten, tweeden en een derden rang werden toegekend.

In den prijskamp voor godsdienst komt onze school op den eersten rang met 14 benoemingen, waartusschen twee primussen met 99 ½ punten en 7 eerediplomas. Ook heeft den heer gouverneur baron Osy, bij zijn bezoek alhier, den ieverigen hoofdonderwijzer Mr. L. Cassiers, over dien uitslag van harte gelukgewenscht.


Eduardus Josephus Franciscus de Paulo Osy de Zegwaart (Deurne, 24 maart 1832 - Ekeren, 5 december 1900) was een Belgisch politicus voor de Meetingpartij en de Katholieke Partij. Osy was grootgrondbezitter en stamde uit een vooraanstaande Antwerpse familie, die afkomstig was uit Rotterdam. In korte tijd had de familie een bijzonder goede reputatie opgebouwd in de financiële en handelswereld. Ze was innig vervlochten met de familie Cogels, die eveneens een prominent aanwezig was in het Antwerpse openbare leven. In 1864 werd hij verkozen tot provincieraadslid. Hij zetelde tot hij in 1877-1878 senator werd voor de Meetingpartij. Van 1880 tot 1889 werd Osy volksvertegenwoordiger. Osy de Zegwaart werd door de katholieke regering in 1889 aangeduid als provinciegouverneur in Antwerpen. Hij was de eerste van vijf provinciegouverneurs in de periode 1890-1921 die allen tot katholieke aristocratische Antwerpse families behoorden. Ze waren onderling nauw verbonden en zetelden allen gedurende korte tijd. Zijn neef Fredegand Cogels volgde hem op als provinciegouverneur.

Bron: Wikipedia

13-01-08

Blauwstraat nr.45 (bevolkingsregister Boom 1866-1890)

Egidius De Maeyer, schipper, geboren te Boom op 27 januari 1798, overleden aldaar op 14 augustus 1868, 70 jaar oud.

Egidius was gehuwd met

Maria Theresia Mampaey, geboren te Boom op 16 maart 1810, overleden aldaar op 13 februari 1891, 80 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

         1 Petrus Franciscus De Maeyer, geboren te Boom op 20 januari 1837.
(in de kolom opmerkingen van het bevolkingsregister staat"bij Leo Spillemaeckers").


         2 Joannes Baptist De Maeyer, geboren te Boom op 30 november 1848.

Joannes is getrouwd te Boom op 12 februari 1880, op 31-jarige leeftijd met Maria Anna De Jonghe.


         3 Francisca Cornelia De Maeyer, geboren te Boom op 2 juli 1854.

Francisca is getrouwd te Boom op 7 mei 1874, op 19-jarige leeftijd met Alphonse August De Bruyn.Augustijn Aerts, zinkgietersgast, geboren te Olmen op 16 april 1864, uitgeschreven te Chaudfontaine op 30 januari 1891, ingeschreven te Boom op 30 januari 1891.


Augustijn was gehuwd met

 Maria Catharina Belboom, geboren te Luik op 23 september 1867, uitgeschreven te Chaudfontaine op 30 januari 1891, ingeschreven te Boom op 30 januari 1891.

Uit dit huwelijk:

         1 Maria Josephina Philomena Aerts, geboren te Vorst op 4 mei 1889, uitgeschreven te Chaudfontaine op 30 januari 1891, ingeschreven te Boom op 30 januari 1891.

10:00 Gepost door Marc in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blauwstraat, boom, bevolkingsregister |  Facebook |

12-01-08

Aanslag te Hemiksem (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen

Uit Hemixem (1895)

In den nacht van donderdag tot vrijdag laatst, het kwaart voor 12 ure, is bij d'heer Gernaert, herbergier aan de statie te Hemixem, eene flesch vitriool door den waaier der inkomdeur geworpen. Het brandend vocht heeft verscheidene tafels, stoelen en den geheelen plancher der estaminetplaats vernield. De policie is op zoek naar den dader.

11-01-08

Blauwstraat nr.44 (bevolkingsregister Boom 1866-1890)

Seraphinus Ferauche, hotelhouder, geboren te Elversele op 24 september 1821, uitgeschreven te Vloersele op 26 maart 1846, ingeschreven te Boom op 26 maart 1846.

Seraphinus was gehuwd met

Petronella Constantia Van Cotthem, geboren te Boom op 10 april 1824, uitgeschreven te Kapelle-op-den-Bos op 9 mei 1845, ingeschreven te Boom op 9 mei 1845, overleden aldaar op 13 mei 1882, 58 jaar oud.

Uit dit huwelijk:


         1 Rosalia Florentina Ferauche, geboren te Boom op 21 maart 1852.

Rosalia is getrouwd te Boom op 24 november 1880, op 28-jarige leeftijd met Cornelius Emilius Masquille (27 jaar oud), meubelmaker, geboren te Boom op 19 maart 1853, zoon van Joannes Baptist Masquille en Elisabeth Gontier.


         2 Joanna Luvina Ferauche, geboren te Boom op 21 juli 1854.


         3 Joannes Baptist Ferauche, meubelmakersgast, geboren te Boom op 1 oktober 1859, overleden aldaar op 25 juli 1889, 29 jaar oud.


         4 Petronella Maria Ferauche, geboren te Boom op 8 januari 1863.

Petronella is getrouwd te Boom op 28 november 1885, op 22-jarige leeftijd met Ludovicus Maria De Ridder.


         5 Isabella Mathildis Ferauche, geboren te Boom op 3 september 1867, overleden te Ruisbroek op 29 augustus 1886, 18 jaar oud.

11:23 Gepost door Marc in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blauwstraat, boom, bevolkingsregister |  Facebook |

05-01-08

Exaam (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen

Exaam (1895)

M. Benjamin Haesaerts, van Rumpst, komt zijn zesde en laatste exaam van burgerlijk ingenieur der mijnen(ingénieur civil des mines) met onderscheiding af te leggen. Hij is een der eerste ingenieurs die van de Hoogeschool van Leuven met het wettig diploma uitgaan(wet van 10 april 1890).


haesaerts benjamin 

Foto: Boom tussen de
twee wereldoorlogen, A.Vinck

Benjamin Adolf Jan Baptist Haesaerts, ingenieur, geboren te Rumst op 16 april 1872, overleden te Boom op 13 april 1934, 61 jaar oud, zoon van Willem Gustaaf Haesaerts (geneesheer en schepen te Rumst) en Maria Antonetta Eulalia Verbruggen.

Benjamin is getrouwd te Boom op 11 september 1897 (getuigen waren zijn broer Luciaan Michel Maria Haesaerts, zijn oom Franciscus Josephus Van Montfort, Alfons Dutillieux en Achille Bertrand), op 25-jarige leeftijd met


Emma Philomena Spillemaeckers (26 jaar oud), geboren te Boom op 23 februari 1871, overleden te Brussel op 4 september 1941, 70 jaar oud, dochter van Egied Richard Leopold Spillemaeckers (steenbakker) en Maria Catharina Van Camp.

Uit dit huwelijk:

  • 1 : Luc Haesaerts, schrijver en ingenieur, geboren te Boom in het jaar 1899, overleden te Brussel in het jaar 1962, 63 jaar oud.
  • 2 : Pauwel Helena Alfons Haesaerts, architect, cineast en schrijver, geboren te Boom op 15 februari 1901, overleden te Brussel in het jaar 1974, 73 jaar oud.

     

04-01-08

Blauwstraat nr.43 (bevolkingsregister Boom 1866-1890)

Joannes Franciscus Van Moer, arbeider, geboren te Kapelle-op-den-Bos op 11 augustus 1827, uitgeschreven te Mechelen op 13 november 1873, ingeschreven te Boom op 13 november 1873, waarschijnlijk broer van Joannes Baptist, zie hieronder.

Joannes was gehuwd met

Anna Maria De Tré, geboren te Ruisbroek op 20 maart 1833, uitgeschreven te Mechelen op 13 november 1873, ingeschreven te Boom op 13 november 1873, overleden aldaar op 16 februari 1880, 46 jaar oud.

Uit dit huwelijk:


         1 Josephus Van Moer, geboren te Mechelen op 16 oktober 1858, uitgeschreven aldaar op 13 november 1873, ingeschreven te Boom op 13 november 1873.

         2 Joannes Baptist Van Moer, geboren te Mechelen op 3 september 1866, uitgeschreven aldaar op 13 november 1873, ingeschreven te Boom op 13 november 1873.

Joannes is getrouwd te Boom op 9 oktober 1889, op 23-jarige leeftijd met Joanna Clementina Stevens.


         3 Maria Melania Van Moer, geboren te Mechelen op 24 maart 1869, zie hieronder


         4 Joannes Franciscus Van Moer, geboren te Mechelen op 25 februari 1872, uitgeschreven aldaar op 13 november 1873, ingeschreven te Boom op 13 november 1873.


Maria Melania Van Moer, geboren te Mechelen op 24 maart 1869, uitgeschreven aldaar op 13 november 1873, ingeschreven te Boom op 13 november 1873, dochter van Joannes Franciscus Van Moer en Anna Maria De Tré.

Maria is getrouwd te Boom op 30 juni 1890, op 21-jarige leeftijd met

 Joseph Frans De Proft.

Uit dit huwelijk:


                           1                Anna Maria De Proft ook genaamd Van Moer, geboren te Boom op 3 april 1889, gewettigd , bij het huwelijk van haar ouders.

Joannes Baptist Van Moer, geboren te Kapelle-op-den-Bos op 11 juni 1833, uitgeschreven te Mechelen op 13 november 1873, ingeschreven te Boom op 13 november 1873, uitgeschreven aldaar op 23 maart 1880, ingeschreven te Reet op 24 maart 1880, waarschijnlijk broer van Joannes Franciscus, zie hierboven.


Sophia De Jonghe, geboren te Ruisbroek op 15 mei 1840, uitgeschreven te Reet op 11 september 1867, ingeschreven te Boom op 11 september 1867, uitgeschreven aldaar op 12 januari 1872, ingeschreven te Reet op 14 januari 1872.

Sophia was gehuwd met

Alphonsus Rongé, steenbakkerswerkman, geboren te Reet op 21 september 1846, uitgeschreven aldaar op 11 september 1867, ingeschreven te Boom op 11 september 1867, uitgeschreven aldaar op 12 januari 1872, ingeschreven te Reet op 14 januari 1872.

Uit dit huwelijk:

         1 Joanna Catharina Rongé, geboren te Boom op 13 september 1867, uitgeschreven aldaar op 12 januari 1872, ingeschreven te Reet op 14 januari 1872.

         2 Joannes Rongé, geboren te Boom op 9 november 1869, uitgeschreven aldaar op 12 januari 1872, ingeschreven te Reet op 14 januari 1872.

 

11:00 Gepost door Marc in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blauwstraat, boom, bevolkingsregister |  Facebook |

03-01-08

Inhaling fanfare "Recht en Vrede" te Reet (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

UIT REETH (1895)

                       

Heden zondag, 13 october, zal alhier de inhaling plaats hebben van het vlag der fanfarenmaatschappij RECHT EN VREDE. Dit feest is geregeld als volgt:

1° Bijeenkomst der maatschappijen om 2 ure op den steenweg van de statie naar de kerk;

2° Uithaling van het vlag ten huize van den heer Joseph De Weerdt, en uitvoering van het gelegenheidslied;

3° Daarna ontvangst op het gemeentehuis en uitreiking der eeremetalen;

4° Wandeling door het dorp;

5° Rond 5 ure uitreiking der te verloten premiën.

02-01-08

Blauwstraat nr.42 (bevolkingsregister Boom 1866-1890)

Joannes Baptist Josephus Van Hoof, schrijnwerkersgast, geboren te Boom op 28 september 1801, overleden aldaar op 15 maart 1871, 69 jaar oud.

Joannes was gehuwd met

Agatha Tolmans, overleden te Boom op 20 juni 1866.

Uit dit huwelijk:


         1 Maria Philomena Van Hoof, geboren te Boom op 7 mei 1842 (zie hieronder).

Maria Philomena Van Hoof, geboren te Boom op 7 mei 1842, dochter van Joannes Baptist Josephus Van Hoof en Agatha Tolmans.

Maria was gehuwd (1) met

 Franciscus Van Geet, schoenmaker, geboren te Boom op 24 december 1843, overleden aldaar op 12 mei 1880, 36 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

         1 Maria Sophia Van Geet, geboren te Boom op 15 augustus 1867, uitgeschreven aldaar op 16 mei 1890, ingeschreven te Antwerpen op 20 juni 1890 , Korte Riddersstraat nr.3.


         2 Eduardus Benedictus Van Geet, geboren te Boom op 11 augustus 1869.

         3 Josephus Henricus Van Geet, geboren te Boom op 10 juli 1871, overleden aldaar op 29 april 1872, 294 dagen oud.

         4 Ludovica Henrica Van Geet, geboren te Boom op 1 april 1873.

         5 Joanna Gerardina Victoria Van Geet, geboren te Boom op 21 augustus 1875.

         6 Carolus Antonius Van Geet, geboren te Boom op 10 november 1877, overleden aldaar op 2 januari 1882, 4 jaar oud.


Maria is getrouwd te Boom op 23 september 1883, op 41-jarige leeftijd (2) met

 Josephus Augustinus Vercauteren (27 jaar oud), steenbakkersgast, geboren te Boom op 13 juni 1856.

Uit dit huwelijk:

         7 Jan Baptist Leonard Vercauteren, geboren te Boom op 14 oktober 1884.

11:09 Gepost door Marc in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boom, blauwstraat, bevolkingsregister |  Facebook |

Smartelijk ongeluk(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

SMARTELIJK ONGELUK(1895)

Men leest in de Antwerpsche bladen: Een algemeen geacht man, M. T..., landmeter, vroeger taalman in de middelbare school, en tevens een der beste vertalers die ooit in de zittingen der rechtbank werkzaam waren, leed sedert eenigen tijd aan zinsverbijstering.

Voor deze ziekte was hij reeds te Bouchout verzorgd geweest, en over eenige weken genezen teruggekeerd zijnde, had hij thans aan de geneesheeren eene nieuwe attestatie gevraagd om er weer opgenomen te worden. De papieren waren gereed, toen de ongelukkige vrijdag morgen, rond 8 ure, in zijne woning, Jacobsstraat, te Antwerpen, een einde aan zijn leven stelde, door zich met een scheermes eene snede in de keel toe te brengen. Het lijk is niet naar het gasthuis gevoerd, maar in de woning gebleven. M.T... was een voorkomend en talentvol man, die niets dan vrienden telde.

Hier te Boom, waar de overledene ook zeer veel kennissen en vrienden bezat en door elkeen geacht werd, zal zijn ongelukkig uiteinde algemeen betreurd worden.