28-01-08

Overlijden René Moretus de Theux(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Sterfgeval (1895)

Verleden zondag nacht is te Antwerpen overleden M.René Moretus de Theux, een man wiens naam door elkeen, door vriend of tegenstrever, met eerbied werd uitgesproken. M.René Moretus was een groot struischen , door en door rijken, maar ook door en door braven man, wiens liefdadigheid spreekwoordelijk geworden was. M.Moretus was geboren op 2 november 1842 en dus nog geen 53 jaar oud. Zijne begrafenis heeft donderdag te Merxem plaats gehad.   

Commentaren

In 1870 kocht René Moretus van Pierre de Moreau de kastelen van Bioul en Neffe en in 1876 kocht hij van de erven Karel de Crane d’Heysselaer-van Ertborn, het kasteeldomein de Buerstede onder Aartselaar. In 1878 kocht hij van Eugeen de Decker het «Hof van Brabant» onder Hoboken en in 1890 verwierf hij het kasteel «Steytelinck» onder Wilrijk uit de erfenis van de douairière Ullens-Ullens.
René Moretus was gehuwd met Louise de Theux de Meylandt (1852-1923) en uit dit huwelijk sproten 4 kinderen :
— Marie Moretus 0873-1926), huwde in 1894 met Louis, graaf de Bergeyck (1871-1938). Na de dood van haar vader erfde zij het kasteel van Neffe.
— Karel, graaf Moretus-Plantin de Bouchout, geboren in 1875, huwde met Emilie de Bergeyck (1879-1940). In 1907 kocht hij van Gaston, graaf de...

Gepost door: Luc Van Camp | 14-08-11

De commentaren zijn gesloten.