14-01-08

Prijskamp Godsdienst te Kontich (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Uit Contich (1895)

Onze gemeentejongensschool, welke aan den officieelen prijskamp dit jaar deel nam, heeft eenen schitterenden uitslag bekomen. Op de 15 mededingers bekwamen er 14 eene eervolle onderscheiding, waaronder een eersten, tweeden en een derden rang werden toegekend.

In den prijskamp voor godsdienst komt onze school op den eersten rang met 14 benoemingen, waartusschen twee primussen met 99 ½ punten en 7 eerediplomas. Ook heeft den heer gouverneur baron Osy, bij zijn bezoek alhier, den ieverigen hoofdonderwijzer Mr. L. Cassiers, over dien uitslag van harte gelukgewenscht.


Eduardus Josephus Franciscus de Paulo Osy de Zegwaart (Deurne, 24 maart 1832 - Ekeren, 5 december 1900) was een Belgisch politicus voor de Meetingpartij en de Katholieke Partij. Osy was grootgrondbezitter en stamde uit een vooraanstaande Antwerpse familie, die afkomstig was uit Rotterdam. In korte tijd had de familie een bijzonder goede reputatie opgebouwd in de financiële en handelswereld. Ze was innig vervlochten met de familie Cogels, die eveneens een prominent aanwezig was in het Antwerpse openbare leven. In 1864 werd hij verkozen tot provincieraadslid. Hij zetelde tot hij in 1877-1878 senator werd voor de Meetingpartij. Van 1880 tot 1889 werd Osy volksvertegenwoordiger. Osy de Zegwaart werd door de katholieke regering in 1889 aangeduid als provinciegouverneur in Antwerpen. Hij was de eerste van vijf provinciegouverneurs in de periode 1890-1921 die allen tot katholieke aristocratische Antwerpse families behoorden. Ze waren onderling nauw verbonden en zetelden allen gedurende korte tijd. Zijn neef Fredegand Cogels volgde hem op als provinciegouverneur.

Bron: Wikipedia

De commentaren zijn gesloten.