03-01-08

Inhaling fanfare "Recht en Vrede" te Reet (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

UIT REETH (1895)

                       

Heden zondag, 13 october, zal alhier de inhaling plaats hebben van het vlag der fanfarenmaatschappij RECHT EN VREDE. Dit feest is geregeld als volgt:

1° Bijeenkomst der maatschappijen om 2 ure op den steenweg van de statie naar de kerk;

2° Uithaling van het vlag ten huize van den heer Joseph De Weerdt, en uitvoering van het gelegenheidslied;

3° Daarna ontvangst op het gemeentehuis en uitreiking der eeremetalen;

4° Wandeling door het dorp;

5° Rond 5 ure uitreiking der te verloten premiën.

De commentaren zijn gesloten.