23-12-07

Boom, wedstrijd in Godsdienst (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BOOM, WEDSTRIJD IN GODSDIENST (1895)

Voor den wedstrijd in godsdienst tusschen de leerlingen der katholieke scholen, heeft het gesticht der broeders alhier zich ook op bijzondere wijze onderscheiden en de volgende bekroningen verworven:

Eerediplomas: Emiel Vinck, Henri Michiels, Frans Cluts, Louis De Boeck, Edmond Verbruggen, Alfons Van Sand, Jules Verheyden.

Accessitten: Henri Plettincx, Camille De Backer, Theophiel Van Kerckhoven, Hubert Mampaey, Joseph Thys, Henri Kennes, Emile Lauwers, Theodoor Van den Heuvel, Florent Verelst, Frans Van Dyck.

Eervolle meldingen: Louis Van Oosten, Joannes Jacobs, Frans Eeraerts.

De commentaren zijn gesloten.