20-12-07

Boom, kampstrijd van lager onderwijs (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

BOOM, KAMPSTRIJD VAN LAGER ONDERWIJS (1895)

De scholen onzer gemeente hebben zich hoogst eervol onderscheiden in de kampstrijden welke dees jaar tusschen de leerlingen der lagere scholen plaats gehad hebben. De gemeenteschool van het dorp had 6 leerlingen aangeboden, waarvan er 5 bekroond zijn, namelijk: August Defré, Piet Steenackers, Edmond Roofthooft, Achille Van Breedam, Albert Van de Velde. De gemeenteschool van (onleesbaar) leverde (onleesbaar) leerlingen aan waarvan er 2 bekroond werden, namelijk: Emile Person en Joannes Wuyts.

Van de school der Broeders, welke insgelijks aan de algemene kampstrijden deel nam, werden de volgende leerlingen bekroond: Hubert Mampaey, Louis De Boeck, Henri Plettinx, Alfons Van Sand, Frans Cluts en Edmond Verbruggen.

Onze beste gelukwenschen aan al de bekroonden!leerlingen gemeenteschool Boom vierde graad 1936-1937
Klasfoto van de leerlingen van de vierde graad van de Boomse Gemeenteschool-Centrum 1936-1937

Geflankeerd door de leraars Raymond Verlinden en Louis Sué zijn dit:
Vooraan met bord: Marcel Verbruggen

Eerste rij, van links naar rechts: Swa Buelens, Swa Schoeters, René Keppens, Theophiel Moens, Karel Van Hoof, Daes, Miel Ruelens en Stevenheydens

Bovenste rij: Hellemans, Marcel Hellemans, onbekend, De Baere en François Forceville

 (foto: Van de Oudheid tot het jaar 2000, A.Vinck +)

De commentaren zijn gesloten.