18-12-07

De Nieuwe Vlaamsche illustratie (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Belangrijk bericht (1895)

De Nieuwe Vlaamsche Illustratie, welke als premie voor de inschrijvers van den Aankondiger te bekomen is aan den prijs van fr. 3.60 per jaar voor Boom en fr. 4.20 voor alle andere gemeenten van het binnenland, is door de schoonheid der gravuren en den boeienden inhoud, dezen prijs het drijdubbel waard.

Ook verzoeken wij onze lezers ten dringendste hunne inschrijving zoo spoedig mogelijk op ons bureel in te zenden of aan onze dragers op te geven, daar wij het getal inschrijvers moeten kennen voor de volgende afleveringen.

Het is een goeden raad, die wij aan onze lezers geven, daar wij later wellicht in de onmogelijkheid zouden kunnen komen, aan de verdere inschrijvers, nog de vroegere afleveringen te bezorgen.

De commentaren zijn gesloten.