05-12-07

Zoo is't gemakkelijk (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Zoo is’t gemakkelijk(1895) 
Men weet nu te Brussel waardoor de dieven in den laatsten tijd zoo gemakkelijk in de rijke huizen konden stelen. Zij maakten kennis met de meiden, en deze maakten hen ter goeder trouw bekend met de inrichting en de gebruiken van het huis. Het onderzoek der policie heeft dat feit doen kennen.

De commentaren zijn gesloten.