30-11-07

Wereldtentoonstelling 1897 (aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

Wereldtentoonstelling van 1897 (1895)

 

Tusschen de merkwaardigheden welke men aankondigt voor de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1897; kunnen wij melden: België door de eeuwen heen en het monumenteele België;Brussel in de toekomst;het kantenpaleis, enz.

 

Muziekkringen uit Sidnay, Schotland, Italië, boden zich reeds aan.

M.Uyttenhove, oud-sergeant-majoor der karabiniers, thans te Moscou, wil eenen wereldbol ten toon stellen van 360 meters omtrek en 80 hoogte.

 

Om dit ontwerp te verwezentlijken zouden er vier hectaren grond noodig zijn en 10 à 12 millioen frank. Men spreekt van een aluminium ballon, een electrieken tram kunnende meer dan 200 kilometers per uur afleggen en van eene wereldfoor, welke zich zou uitstrekken van de Zuidlaan naar de Louisalaan.

 

Veel kasteelen in de lucht!

 
postcard1897

Postkaart:Universiteit van Maryland(U.S.A.)

http://www.lib.umd.edu/ARCH/exhibition/home.html

De commentaren zijn gesloten.