15-11-07

GEMEENTEKIEZINGEN(aankondiger van Boom en der omliggende steden en dorpen)

 

Gemeentekiezingen.(1895)
 

Door de meeste nieuwsbladen werd verleden week gemeld dat de gemeentekiezingen bepaald waren op 17 november.

Thans wordt gezegd dat die datum nog niet definitief vastgesteld is en de kiezingen verschoven zijn tot 1 december, anderen beweren zelfs tot 15 december.

DIPLOMA VAN BEKWAAMHEID
Om deel te nemen aan de verkiezingen diende men een diploma van bekwaamheid voor te leggen.

 

 

Toelichting : De verkiezingen gingen uiteindelijk toch door op 17 november met voor de grotere gemeenten een tweede kiesronde op 24 november waar aanvullende raadsleden konden verkozen werden. De verkiezingen van 1895 vonden plaats volgens de nieuwe gemeentelijke kieswet van 1895. Die was nodig na de grondwetsherziening van 1893 die het algemeen meervoudig stemrecht invoerde. Alle mannen die dertig jaren waren of ouder en drie jaar in de gemeente woonden, kregen stemplicht(vrouwen mochten pas in 1921 hun stem uitbrengen voor de gemeenteverkiezingen). Kapitaalkrachtigen, gediplomeerden en geestelijken bekwamen één of meer bijkomende stemmen. Het gewone volk had maar recht op één stem per man. Honderden arbeiders brachten voor het eerst hun stem uit. Te Boom kwamen voor het eerst in de geschiedenis de socialisten op de kiezerslijst voor.

De verwachtingen voor de socialisten waren vrij hoog maar ze vergaarden uiteindelijk minder dan 300 stemmen.

Grote overwinnaars waren de katholieken met 1684 stemmen en behielden de absolute meerderheid. De liberalen ontvingen 1240 stemmen. De katholiek Emiel Van Reeth bleef burgemeester.[1][1] Bron: Van de oudheid tot het jaar 2000, Alex Vinck en  Kadoc, http://kadoc.kuleuven.be/nl/index.html

 

De commentaren zijn gesloten.